تبلیغات
درکنارمدرسه - طرح درس ریاضی پایه ی دوم.
تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1391 | 07:46 ب.ظ | نویسنده : میترا محمد قلی

مشخصات کلی

نام درس: ریاضی پایه ی دوم.     مدت:45  دقیقه                            صفحه:

تهیه کننده:                     طرح درس:  شماره           موضوع:جمع                            

هدف کلی

جمع های اساسی نوع دوم

هدفهای جزئی

دانش آموزان بتوانندشکل های مربوط به جمع اساسی را جدا کنند، بایک بسته ی ده تایی ویکتایی مابین2تا9یک عدد دورقمی درست کنند.

رفتارهای ورودی

ارتباط حاصل جمع یک بسته ی ده تایی با چند یکی را با حاصل جمع اساسی را بیان کند.

روش ها

ایفای نقش ، پرسش وپاسخ ، نمایشی(مجسم ، نیمه مجسم ، مجرد)

موادآموزشی

خوددانش آموزان ، مهره های رنگی ، کتاب ، تابلو ، گچ.

مدل کلاسی

گروهی ، گرد ، یو

نحوه تعامل

نوشتن چند تمرین در تابلو ، انجام تمرینات درکتاب ، رفع اشکالات ، وکنترل

مفاهیم کلیدی

جمع یک بسته ی ده تایی وباچندیکی ، وحاصل جمع دوعدد یک رقمی باهم.

ارائه ی زمان

آمادگی ایجادانگیزه

حضور وغیاب ، توجه به روحیه ی دانش آموزان ، جمع های که حاصل آن ها یک رقمی است به یاد

بسپارند.

 

دقیقه

5

ارزشیابی

تشخیصی

دادن چند تمرین درتابلو وحل آنها از جمع اساسی نوع اول جدول ارزشهای مکانی یکی وده تایی.                                                           نمونه فعالیتهای معلم                           نمونه فعالیتهای دانش آموز

دقیقه

5

ارائه ی درس

برای بدست آوردن حاصل جمع    =5+7

ابتدا 7 نفر دانش آموزبه پای تابلو آورده بعد 5 نفرراصدا کرده بعد از سؤال که چند نفر درسمت راست وچند نفردرسمت چپ ، دوباره یک نفر را صدا کرده تا باآنها یک دسته ده تایی

جداکندوبیان کند چند یکی باقی می ماند...

نیمه مجسم انجام چند تمربن درتابلو وحل آنها توسط دانش آموزان.

پاسخ به تمرینات ، تابلوجمع ها(ایجادآمادگی)

جدا کردن دسته های ده تایی وبیان یکی درسمت چپ.

انجام تمرینات مربوط به درس جمع اساسی نوع دوم فعالیت گروهی برای رفع اشکالات همدیگر.

دقیقه       15

 

ارزشیابی تکوینی

دادن تکالیف پایانی درس جدید.

دقیقه

5

نتیجه گیری جمع بندی

دانش اموزان بعد از تدریس وآموزش یاد خواهند گرفت که جمع دو عددیک رقمی با حاصل دورقمی از بسته ی ده تایی چقدر یکی درست می شودو در جمع دوعدد یک رقمی با حاصل دورقمی اول باید عددبزرگتر نوشته شود.

دقیقه

5

ارزشیابی پایانی

سوالات تمرینی با توجه به شکل حاصل عبارات زیر را بدست آورند(تابلو ، دفترریاضی)

دقیقه

5

تعین

تکالیف

دادن تکالیف پایان درس واز دانش آموزان می خواهیم تمرینات صفحه ی 41الی40 رایک بار دیگر در دفتر ریاضی بنویسند وچند تمرین دیگر با کمک پدر ومادر خود انجام دهند.

دقیقه

5

 

طبقه بندی: طرح درس کلاس دوم،
برچسب ها: آمادگی، آموخته هاتمرکز، آگاهی، ارزشیابی، اشکال، اشکالات، املا، اموزش، انشا، اولویت بندی، اولیا، تجزی، تحصیلات، تحلیل، تخته سیاه،

  • دانلود فیلم