تبلیغات
درکنارمدرسه - طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 1
تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1391 | 08:01 ب.ظ | نویسنده : میترا محمد قلی

طرح درس روزانه

نام درس : جغرافیا                 پایه ی : پنجم ابتدایی             تعداد فراگیر : ....

روش تدرس : دست یابی مفهوم

موضوع درس : کشورهای همسایه ی ایران

اهداف جزئی :

1-    آشنایی با نوع حکومت کشورهای همسایه ی ایران

2-    آشنایی با نوع زبان کشورهای همسایه ی ایران

3-    آشنایی با نوع مشاغل متداول در کشورهای همسایه ایران

4-    آشنایی با نوع محصولات کشاورزی کشورهای همسایه ایران

5-    آشنایی با نوع صنایع دستی کشورهای همسایه ایران

6-     آشنایی با نوع معادن کشورهای همسایه ایران

7-    آشنایی با نوع صادرات کشورهای همسایه ی ایران

8-    .....

اهداف رفتاری :

انتظار می رود فراگیران پس از اجرای این درس قادر باشند :

1-    موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه را تشخیص دهند . (مهارتی)

2-    کشورهای همسایه ایران را نام ببرند. (شناختی)

3-    حداقل دو مورد از محصولات کشاورزی کشورهای همسایه ی ایران را بیان کنند. (شناختی)

4-    روی نقشه دور کشورهای همسایه خط بکشند (مهارتی)

5-    در مدت دو دقیقه گزینه صحیح را در مورد صادرات کشورهای همسایه ی ایران روی برگه انتخاب کنند. (مهارتی)

6-     مشاغل مهم کشورهای همسایه را از میان مشاغل مشخص شده برگزینند و به کشور مورد نظر ارتباط دهند. (مهارتی)

7-    منابع ، صنایع، زبان، مذهب و نوع حکومت هر یک از کشورهای همسایه ی ایران را با یکدگیر مقایسه نمایند . (مهارتی)

8-    نسبت به شناخت کشورهای همسایه خود علاقه نشان دهند. (عاطفی)

9-    نسبت به مسافرت به کشورهای همسایه ی خود علاقه نشان دهند. (عاطفی)

10-با انجام فعالیت های عملی تصاویر مربوط به کشورهای همسایه ی ایران اعم از (مشاغل و محصولات کشاورزی) را تفکیک کنند. (مهارتی)

11-بتوانند از آموخته های خود در مورد کشورهای همسایه یک سفر خیالی طراحی کرده و بنویسند. (مهارتی)

12.....

مدل کلاس :

مدل U شکل

وسایل مورد نیاز : نقشه ی ایران، تصاویر مختلف، گچ ، ماژیک ، کتاب درسی، چسب نواری، برگه هایی که به عنوان فعالیت گروهی تنظیم شده است، جدول نتیجه گیری .....

آزمون ورودی :

از فراگیران خواسته می شود :

1-    چهار جهت اصلی را در کلاس نشان دهند.

2-    کشورهای همسایه ی ایران را نام ببرند.

3-    در روی نقشه همسایه های شمالی و شرقی را نشان دهند.

4-    صادرات را تعریف کنند.

5-    مفهوم کشورهای همسایه را بیان کنند.

6-     .......

ایجاد انگیزه :

تصویری از یک هواپیما مسافربری و نقشه ی ایران را روی تخته سیاه نصب کرده و از فراگیران می خواهیم که آمادگی خود را در سفر با این وسیله اعلام دارند و به آنان می گوییم که می خواهیم یک سفر خیالی به کشورهای همسایه ی ایران داشته باشیم همه چشم ها را بسته و با هم سوار هواپیما شده و بر فراز آسمان پرواز کرده و وقتی به کشور مورد نظر رسیدیم چشم ها را باز کرده و از هواپیما پیاده شده و به گشت و گذار در آن کوشر می پردازیم. (به این ترتیب علاقه ی دانش آموزان با این تخیل بر انگخیته می شود)

ارایه ی درس :

گام اول : پس از راهبرد آزمون ورودی و ایجاد انگیره به فراگیران می گوییم درس امروز راجع به کشورهای همسایه ی ایران است می خواهیم اطلاعاتی در مورد آن کشورها به دست آوریم برگه های از پیش تهیه شده مانند نمونه ذیل را که در آن در مورد مشخصات کشورهای همسایه ی ایران (تکریه، عراق، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان) نوشته شده است. در بین تیم ها توزیع می کنیم و افراد در تیم ها به مطالعه ی موارد ذکر شده جهت شناسایی کشورهای همسایه ی ایران می پردازند. سپس آموزگار دانش آموزانی می خواهد که نام کشورهای همسایه را روی تخته سیاه لیست نماید .

آموزگار در مقابل هر یک از کشورها گزینه ی بله یا خیر را می نیوسد، آن گاه از دانش آموزان می خواهد به جدول خود با دقت نگاه کرده و با تیم خود مشورت کرده و دلیل عنوان انتخاب شده (بلی یا خیر) در مقابل هر کدام از کشورها را پیدا کنند. (وجه مشترک را ) سپس دانش آموزان به تدوین و آزمون فرضیه ها می پردازند و به نتیجه می رسند که چه مطلبی مورد نظر بوده است و آموزگار نتیجه ی به دست آمده توسط دانش آموزان را روی مقوای بزرگی که در کنار تابلو نصب شده است می نویسد و برای یادگیری بهتر این مقوا را برای دو هفته در کلاس نگه می دارد.
طبقه بندی: طرح درس کلاس پنجم،
برچسب ها: طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

  • دانلود فیلم