تبلیغات
درکنارمدرسه - طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2
تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1391 | 08:03 ب.ظ | نویسنده : میترا محمد قلی

نام کشور

نوع حکومت

زبان

دین

شغل

محصولات

صنایع دستی

منابع

صادرات

ترکمنستان

جمهوری

ترکمنی

اسلام

کشاورزی دامپروری

پنبه

قالی بافی

نفت و گاز

قالی، نفت، پنبه

پاکستان

جمهوری

اردو

اسلام

کشاورزی دامپروری

ماهیگیری

برنج

پنبه

کنف

ریسندگی

بافندگی

کوه شیمیایی

پارچه

لباس

افغانستان

جمهوری

فارسی

اسلام

کشاورزی دامپروری

غلات،

ریسندگی بافندگی

تریاک زعفران

پشم

پنبه

آذربایجان

جمهوری

ترکی

اسلام

کشاورزی ماهیگیری

پنبه،توتون

انگور

ابریشم

چوب بری

نفت آلومینیم

نفت

پنبه

چوب

ارمنستان

جمهوری

ارمنی

اسلام

کشاورزی دامپروری

سیب زمینی غلات چغندر

چوب بری

منسوجات مواد شیمیایی

برق چوب مواد شیمیایی

ترکیه

جمهوری

ترکی

اسلام

دامپروری

مرکبات زیتون پنبه

کالای چرم پوست

زغال سنگ آهن نقره، مس

پوست خشکبار کالای چرمی

عراق

جمهوری

عربی

اسلام

کشاورزی

غلات خرما پنبه

صابون سازی

نفت

نفت خرما

 

جدول مربوط به گام اول فعالیت

فراگیری پس از مطالعه ی جدول اولیه باید پی به عناوین نوشته شده در جدول زیر ببرد.

نام کشور

عنوان 1........................

عنوان 2...................

ترکمنستان

بلی

بلی

پاکستان

بلی

بلی

افغانستان

بلی

بلی

آذربایجان

بلی

بلی

ارمنستان

خیر

خیر

ترکیه

بلی

بلی

عراق

بلی

بلی

 

فراگیری با مطالعه ی موارد بلی و خیر در مورد کشورهای همسایه ی ایران و با مطابقت دادن یا جدول اولیه ای که در اختیار آنان قرار گرفته است پی به عنوان شماره ی (1) می برند که دین مد نظر بوده است و کلمه دین را در زیر عنوان (1) می نویسند و نتیجه می گیرند که تمامی کشورهای همسایه ایران دارای دین اسلام هستند به غیر از ارمنستان که دین ارمنی دارند.

عنوان (2) مربوط به محصولات کشورهای همسایه است که پنبه مد نظر بوده است و در زیر عنوان (2) پنبه را می نویسند و نتیجه می گیرند که تمامی کشورهای همسایه ی ایران دارای محصول پنبه هستند به غیر از ارمنستان.

گام دوم : در این مرحله فراگیران در مقابل تعدادی از نام کشورها بلی یا خیر نوشته و تعدادی از نمی نویسند و هر تیم با بحث و تبادل نظری که انجام می دهند جداولی مانند نمونه ذیل ساخته و به تابلو نصب می کنند و معلم از دانش آموزان می خواهد با هم مشورت کنند و فرضیه سازی نمایند و مفهوم سایر تیم ها را پیدا نموده  و نامگذاری کنند و نتیجه ی خود را بیان نمایند و آموزگار فرضیه ی آنان را تایید یا رد می کند و در صورت درست بودن فرضیه نتیجه ی به دست آمده را در لیست نتایج یادداشت می نماید.

 

نام کشور

شغل

صادرات

..........................

بلی+

بلی+

..........................

بلی+

خیر -

..........................

بلی+

خیر -

..........................

بلی+

بلی+

..........................

بلی+

خیر +

..........................

خیر -

خیر -

..........................

بلی+

بلی+

 

گام سوم : در پایان آموزگار از تلاش دانش آموزان تشکر کرده و می خواهد از هر تیم یک نفر نماینده انتخاب شده و در مورد یکی از کشورهای همسایه ی ایران اطلاعاتی را که باتوجه بهنوع حکومت ،زبان ، محصولات مهم، صنایع ، منابع، و صادرات و ... به دست آورده اند را بیان کنند.

جمع بندی مطالب :

در پایان آموزگار، مفاهیم و مطالب مهمی را که توسط آموزگار و دانش آموزان نتیجه گیری و بیان شده به صورت کامل تر بیان می کند.

ارزش یابی پایانی :

1-    کشورهای همسایه ی ایران را نام ببرند.

2-    همسایگان غربی و شمالی را روی نقشه نشان دهند.

3-    با کشیدن یک جدول روی تخته سیاه نوع حکومت، زبان، دین ، صنایع و منابع و ... کشورهای همسایه را لیست نمایند.

4-    .........

تکلیف تمرینی :

نقشه ی ایران را در دفتر جغرافیا کشیده و کشورهای همسایه را روی آن مشخص کرده و اطلاعات کلیدی خود را در مورد هر کشور در داخل جایگاه آن کشور بنویسند.

تکلیف خلاقیتی :

1-    از فراگیران می خواهیم برای جلسه ی آینده اطلاعاتی در مورد آداب و رسوم، درصد باسوادی ، واردات، جمعیت، سطح زندگی، درباره ی اشخاص مهم و سرشناس ..... آن کشورهای همسایه جمع آوری کرده و به کلاس ارایه دهند.

2-    یک داستان خیالی در مورد یکی از کشورهای همسایه ی ایران طراحی کنند.
طبقه بندی: طرح درس کلاس پنجم،
برچسب ها: طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

  • دانلود فیلم