تبلیغات
درکنارمدرسه - علوم سوم- مهره داران 1
تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1391 | 08:43 ب.ظ | نویسنده : میترا محمد قلی

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با جانوران مهره دار.

اهداف جزئی :

1-    آشنایی دانش آموزان با نوع پوشش جانوران مهره دار.

2-    آشنایی دانش آموزان با طریقه ی تنفس جانوران مهره دار.

3-    آشنایی دانش آموزان با طریقه ی تولید مثل جانوران مهره دار.

4-    آشنایی دانش آموزان با محل زندگی جانوران مهره دار.

5-    آشنایی دانش آموزان با تفاوت ها و شباهت های جانوران مهره دار.

6-     .....

اهداف رفتاری :

1-    جانوران مهره دار را طبقه بندی کنند و نام ببرند. (شناختی)

2-    ویژگی های هر طبقه از جانوران مهره دار را بیان کنند. (شناختی)

3-    بتوانند با دیدن جانوران مهره دار در محل زندگی خود یا باغ وحش طبقات آنها را مشخص کنند. (مهارتی)

4-    دانش آموزان نسبت به شناخت جانوران مهره دار از خود کنجکاوی نشان دهند. (نگرشی)

5-    دانش آموزان نسبت به شناخت جانوران مهره دار از خود علاقه نشان دهند . (نگرشی)

6-     .....

مدل کلاس : مدل U شکل

وسایل مورد نیاز :

کتاب درسی، کتاب راهنمای معلم، فیلم، تصاویر حیوانات مهره دار، پازل، تخته سیاه، گچ و ...

آزمون ورودی :

از فراگیران خواسته می شود :

1-    چند جانور مهره دار نام ببرند ؟

2-    جانوران مهره دار به چه نوع جانورانی می گویند؟

3-    تفاوتها و شباهت های ظاهری جانوران را بیان کنید؟

4-    .....

ایجاد انگیزه :

پخش فیلم در مورد حیوانات مهره دار و ارائه چند سوال در مورد فیلم مانند :

تولید مثل حیوانات چگونه است؟

حیوانات خون گرم یا خون سرد هستند؟

حیوانات چگونه تنفس می کنند؟

چیوانات در کجا زندگی می کنند؟

ارائه درس :

گام اول : به هر تیم از دانش آموزان پازل یکی از طبقات جانوران مهره دار را داده، از آن ها می خواهیم که پازل تیم خود را مرتب کنند. پس از آن که دانش آموزان پازل ها را تکمیل کردند جدولی را که شامل طبقات جانوران مهره دار و ویژگی های آن هاست را به هر یک از دانش آموزان داده و از آن ها می خواهیم به دقت مطالب جدول را مطالعه کنند.

سپس آموزگار از یکی از دانش آموزان می خواهد که نام حیوانات را روی تخته سیاه لیست نماید . آموزگار در مقابل هر یک از حیوانات گزینه ی بله یا خیر را می نویسد، آن گاه از دانش آموزان می خواهد به جدول خود با دقت نگاه کرده و با تیم خود مشورت کرده و دلیل عنوان انتخاب شده (بلی یا خیر) در مقابل هر کدام از حیوانات را پیدا کنند. (وجه مشترک را) سپس دانش آموزان به تدوین و آزمون فرضیه ها می پردازند و به نتیجه می رسند که چه مطلبی مورد نظر بوده است و آموزگار نتیجه ی به دست آمده توسط دانش آموزان را روی مقوای بزرگی که در کنار تخته سیاه نصب شده است می نویسد و برای یادگیری بهتر این مقوا را برای دو هفته در کلاس نگه می دارد.

 

نوع پوشش

محل زندگی

طریقه تنفس

خونگرم یا خون سرد بودن

تولید مثل

پستانداران

پشم و مو

خشکی

شش

خون گرم

بچه زا

پرندگان

پر

خشکی

شش

خون گرم

تخم گذار

خزندگان

پولک

خشکی و آب

شش

خون سرد

تخم گذار

ماهی ها

پولک

آب

آب شش

خون سرد

تخم گذار

دوزیستان

پوست

خشکی و آب

شش . آب شش

خون سرد

تخم گذار

 

جدول مربوط به گام اول فعالیت

فراگیری پس از مطالعه ی جدول اولیه باید پی به عناوین نوشته شده در جدول زیر ببرد .

حیوانات

عنوان 1 ..................................

عنوان 2 ........................................

پستانداران

خیر

بلی

پرندگان

خیر

بلی

خزندگان

بلی

بلی

ماهی ها

بلی

خیر

دوزیستان

خیر

خیر - بلی
طبقه بندی: طرح درس کلاس سوم،
برچسب ها: علوم سوم- مهره داران، علوم اول- آهنربا، علوم پنجم - تغییرات مواد، ریاضی اول- خط باز و بسته، ریاضی سوم - مفهوم کسر، ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، ریاضی اول- مفهوم جمع، ریاضی چهارم- تقسیم های غیر اساسی، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

  • دانلود فیلم