تبلیغات
درکنارمدرسه - علوم سوم- مهره داران 2
تاریخ : پنجشنبه 4 خرداد 1391 | 08:47 ب.ظ | نویسنده : میترا محمد قلی

فراگیری با مطالعه ی موارد بلی و خیر در مورد حیوانات و با مطابقت دادن با جدول اولیه ای که در اختیار آنان قرار گرفته است پی به عنوان شماره ی (1) می برند که تولید مثل مد نظر بوده است و عنوان تولید مثل را در زیر عنوان (1) می نویسند. و نتیجه می گیرند که تمامی حیوانات تخم گذار هستند به غیر از پستان داران که بچه زا هستند. (البته حالت های خاصی نیز وجود دارد مد نظر نمی باشد)

عنوان (2) مربوط خون گرم یا خون سرد بودن حیوانات است که در زیر عنوان (2) خون گرم یا خون سرد بودن را می نویسد و نتیجه می گیرند که پستان داران و پرندگان خون گرم هستند و خزندگان ، ماهی ها ، دو زیستان خون سرد می باشند.

گام دوم : در این مرحله فراگیران در مقابل تعدادی از نام حیوانات بلی یا خیر نوشته و تعدادی را نمی نویسد و هر تیم با بحث تبادل نظری که انجام می دهند جداولی مانند نمونه ذیل ساخته و به تابلو نصب کرده و معلم از دانش آموزان می خواهد با هم مشورت کرده و فرضیه سازی نموده و مفهوم سایر تیم ها را پیدا نموده و نامگذاری نمایند و نتیجه ی خود را بیان نمایند و آموزگار فرضیه ی آنان را تایید یا رد می کند و در صورت درست بودن فرضیه نتیجه ی بدست آمده را در لیست نتایج یادداشت می نماید.

نام حیوان

شغل

صادرات

.....................................

بلی +

بلی +

.....................................

بلی +

خیر-

.....................................

بلی +

خیر-

.....................................

بلی +

بلی +

.....................................

بلی +

خیر+

 

گام سوم : در پایان آموزگار از تلاش دانش آموزان تشکر کرده و می خواهد از هر تیم یک نفر نماینده انتخاب شده و در مورد یکی از حیوانات اطلاعاتی را که با توجه به تولید مثل، خونگرم یا خونسرد بودن، نوع پوشش ، محل زندگی، طریقه تنفس و ... به دست آورده اند را بیان کنند.

جمع بندی و نتیجه گیری :

معلم : بچه ها امروز با چه مطلبی آشنا شدیم ؟

دانش آموزان : با ویژگی های مهره داران

معلم : آیا می توانید ویژگی های پستان داران را نام ببرید؟

 

دانش آموزان :

1- خون گرم هستند 2- بدنشان از مو و پشم پوشیده شده است . 3- بچه زا هستند و ...

معلم : ویژگی های پرندگان را نام ببرید ؟

دانش آموزان :

1- خون گرم هستند 2- تخم گذار هستند 3- بدنشان از پر پوشیده شده است. 4- پرواز می کنند و ....

ارزشیابی پایانی :

به هر تیم از دانش آموزان عکس یکی از طبقات جانوران مهره دار را داده از آن ها می خواهیم ویژگی های هر طبقه را با همکاری اعضا بنویسند و به کلاس ارائه دهند.

تکلیف تمرینی :

از دانش آموزان می خواهیم که به صورت گروهی طبقات جانوران مهره دار را روی مقوا نوشته و عکس های مربوط به هر طبقه را در کنار آن چسبانده و به صورت روزنامه دیواری برای جلسه بعد به کلاس ارایه دهند.

تکلیف خلاقیتی :

1-    از فراگیران می خواهیم برای جلسه ی آینده اطلاعاتی به غیر از اطلاعات داده شده در کلاس در مورد حیوانات جمع آوری کرده و به کلاس ارایه دهند.

2-    از فراگیران می خواهیم یک داستان خیالی در مورد یکی از حیواناتی که در اطراف آن ها زندگی می کند بنویسد و به کلاس ارائه دهد؟
طبقه بندی: طرح درس کلاس سوم،
برچسب ها: علوم سوم- مهره داران 2، علوم اول- آهنربا، علوم پنجم - تغییرات مواد، ریاضی اول- خط باز و بسته، ریاضی سوم - مفهوم کسر، ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، ریاضی اول- مفهوم جمع، ریاضی چهارم- تقسیم های غیر اساسی، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

  • دانلود فیلم