تبلیغات
درکنارمدرسه - هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی2
تاریخ : چهارشنبه 3 خرداد 1391 | 08:56 ب.ظ | نویسنده : میترا محمد قلی
نام درس : ابرها می گریند

اهداف کلی :

آشنایی دانش آموزان با پدیده های طبیعی و پی بردن به خالق آن

اهداف جزئی :

1ـ آشنایی با نعمت های خداوند

2ـ آشنایی با فوائد ابرها و باران

3ـ آشنایی با زیبایی های طبیعی


اهداف رفتاری

1ـ ابرـ باران ـ رنگین کمان و ... را به عنوان پدیده های طبیعی بشناسد ( نگرش )

2ـ خوبی ها و فوائد ابر و باران و برخی پدیده های طبیعی را بتواند بیان کند ( دانش )

3ـ اثر هنری زیبایی در ارتباط با پدیده های طبیعی تهیه کند ( مهارت )

 4ـ کتاب کار را کامل کند ( مهارت )

ارائه درس :

مرحله اول : ( ایجاد انگیزه )

آموزگار در یک روز ابری دانش آ«وزان را بعد از گروه بندی به حیاط برده و توجّه آنان را به آسمان جلب می کند و از آنان می خواهد شکل هایی را که در آسمان می بینند بگویند ؟

مرحله دوم :

آموزگار از گروه ها می خواهد با همفکری هم بگویند ابرها از کجا می آیند و به کجا  می روند در این میان آموزگار می تواند در کنار گروه باشد و بحث آنان را هدایت کند .

مرحله سوم: دانش آموزان با همفکری هم صفحه اول و دوم کتاب( کار مربوط به کلاس) را پاسخ داده و رنگ آمیزی کنند .

مرحله چهارم :

جمع بندی مطالب آموزگار موضوعات مربوط به تشکیل ابرها و فوائد آن ها را در آسمان و با بیان خالق توانا کامل می کند .

ارزشیابی پایانی

1ـ تکمیل کتاب کار و فعالیت های آن

2ـ ساخت یک کلاژ از پدیده های طبیعی مثل ( ابر ـ رنگین کمان و ...)

3ـ بتواند فوائد تشکیل ابرها را بگوید

تکلیف خلاقانه

تکمیل جمله ای با این عنوان

اگر سوار بر ابر بودید دوست داشتید ابرها شما را به کجا ببرند ؟

نمونه ای از یک چک لیست برای دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .

درک مفاهیم

کسب

مهارت ها

بکارگیری

مفاهیم

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ درباره تصاویر طبیعی که به آن نشان داده اید توضیح دهد

 

 

 

 

2ـ به سوالات آموزگار طی تدریس پاسخ دهد 

 

 

 

 

3ـ خوبی ها و فوائد باران و ابر را بیان کند 

 

 

 

 

4ـ کار دستی زیبایی در ارتباط با پدیده های طبیعی تهیه کند

 

 

 

 

 
طبقه بندی: طرح درس کلاس دوم،
برچسب ها: هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی2، علوم سوم- مهره داران، علوم اول- آهنربا، علوم پنجم - تغییرات مواد، ریاضی اول- خط باز و بسته، ریاضی سوم - مفهوم کسر، ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، ریاضی اول- مفهوم جمع، ریاضی چهارم- تقسیم های غیر اساسی، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

  • دانلود فیلم