تبلیغات
درکنارمدرسه - هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی4
تاریخ : پنجشنبه 4 خرداد 1391 | 09:19 ق.ظ | نویسنده : میترا محمد قلی

نام درس : با دوستانم                     روش تدریس : گردش علمی ، پرسش و پاسخ

اهداف کلی :

ایجاد پیوند میان زیبایی های طبیعت و مهربانی اطرافیان

اهداف جزئی :

1ـ آشنایی با طبیعت

2ـ آشنایی با محبت های خداوند

3ـ آشنایی با آفریده های خوب خداوند

اهداف رفتاری

1ـ درک مهربانی و محبت خداوند ( نگرش )

2ـ مشاهده و تشخیص نمونه هایی از محبت های خداوند و محبت های اطرافیان ( دانش)

3ـ نام بردن محبت های خداوند ( دانش )

4ـ کامل کردن کتاب کار (مهارت )

مرحله اول : ( ایجاد انگیزه )

آموزگار از دانش‌آموزان می خواهد در محیط پارک پراکنده شوند و زیبایی ها و مهربانی های خدا را به دقّت ببینند و درک کنند ( کشف کنند )

مرحله دوم :

همراهی آموزگار با دانش آموزان در کشف زیبایی های طبیعت که از چشم دور مانده

مرحله سوم :

آموزگار از آنان می خواهد در حالی که محبّت های خداوند را نام ببرند محبت های اطرافیان را نیز بیان کنند .

مرحله چهارم ( کتاب کار )

کتاب کار را کامل کرده و با همفکری هم پاسخ می دهند .

مرحله پنجم ( نتیجه گیری )

آموزگار مطالب گفته شده را جمع بندی می کند و محبت های خدا ر غیر قابل شمارش بیان کند .

ارزشیابی پایانی

1ـ انجام فعالیت های مربوط به تاب کار

2ـ بتواند نمونه هایی از مهربانی خداوند را نام ببرد.

3ـ بتواند نمونه هایی از مهربانی و محبت اطرافیان را بیان کند

4ـ وظیفه خود را در برابر محبت خداوند بیان کند .

تکلیف خلاقانه :

پیشنهاد خود را برای نحوه تشکر از کسانی که به ما مهربانی می کنند بنویسید و به کلاس بیاورد .

نمونه ای از چک لیست برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .

درک مفاهیم

کسب

مهارت ها

بکارگیری

مفاهیم

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ نمونه هایی از مهربانی خداوند را نام ببرد .

 

 

 

 

2ـ نمونه هایی از مهربانی اطرافیان را نام ببرد  

 

 

 

 

3ـ ارائه پیشنهادهایی برای تشکر از خدا و مهربانی او  

 

 

 

 

 
طبقه بندی: طرح درس کلاس دوم،
برچسب ها: هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی4، هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی2، علوم سوم- مهره داران، علوم اول- آهنربا، علوم پنجم - تغییرات مواد، ریاضی اول- خط باز و بسته، ریاضی سوم - مفهوم کسر، ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، ریاضی اول- مفهوم جمع، ریاضی چهارم- تقسیم های غیر اساسی، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین 2، طرح درس جغرافی پنجم - همسایگان زمین، تست روانشناسی، روانشناسی، روانشناسی رنگها، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودک، شیوه های تربیتی، والدین موفق، والدین موفق و شیوه های تربیتی موثر،

  • دانلود فیلم